Kategorie

Slevy

Nejprodávanější produkty

Výrobci

Novinky

PrestaShop

5. a 6. červenec

5. a 6. červenec

Svátek Cyriala a Metoděje – 5. července

Cyril (Konstantin) a Metoděj, bratři ze Soluně, kteří byli také označovaní za slovanské věrozvěsty přišli na Velkou Moravu v roce 863 prosadili staroslověnštinu jako bohoslužebný jazyk, pro který Konstantin vytvořil také písmo nazývané HLAHOLICE.

Metoděj pracoval ve státní správě, stejně jako jeho otec, po dokončení práv byl jmenován archontem, vojenským úředníkem a správcem v byzantské provincii.Konstantin studoval teologii, filozofii a literaturu na císařské univerzite v Konstantinopoli.

V Česku a Slovensku se slaví svátek Cyrila a Metoděje 5. července. Poprvé byly na tento den na žádost arcibiskupa Bedřicha stanoveny papežem oslav tisíciletého výročí příchodu bratří v roce 863. Toto datum, ačkoliv nemá přímo souvislost s životem Cyrila a Metoděje ani s cyrilometodějstvím obecně, se od té doby začalo používat. Používalo se v Čechách na Moravě v Chorvatsku i na Slovensku. Mezi důvody pro přesun byl vzrůstající kult Jana Husa, jehož svátek připadá na 6. července. Historicky doloženo, že Cyril a Metoděj přišli na Velkou Moravu je pouze to, že se tak stalo na jaře roku 863.


Svátek Upalení Mistra Jana Husa - 6. července

Mistr Jan Hus se narodil v jihočeském Husinci, byl rektorem a kazatelem. Studoval na Karlově univerzitě. Od roku 1398 učil na pražské univerzitě a v letech 1409–1410 byl jejím rektorem. V té době se také začal věnovat i náboženství. V roce 1400 byl vysvěcen na kněze a začal kázat v kostele sv. Michala na Sarém městě Pražském. Díky jeho oblíbenosti byl povolán do kaple Betlemské. V kázaní se věnoval i kritice církve a vybízel k její reformě. Ve svých náboženských pracích kritizoval mravní úpadek, v němž se ocitla katolická církev. Církev ho nazvala kacířem, jeho učení za bludařství a vyloučila jej z církve a to v roce 1411. Římský král Zukmund Lucemburský mu zaručil bezpečný příchod na kostnický církevní sněm, kde byl odsouzen jako kacíř a následně byl vydán světské moci k upálení na hranici, když odmítl odvolat své učení.

6. července 1415 se konalo XV. zasedání sněmu v případu mistra Jana Husa. Byl přečten průběh procesu a Husovy nauky označeny za heretické. Hus se chtěl znovu hájit, avšak byl umlčen, protože obsahem jednání již nebylo slyšení, ale vynesení rozsudku.

Jan Hus byl obviněn z šíření Viklefových nauk, ze snahy bránit odsouzení jeho článků az učení jeho nauky. Husovy knihy bylo nařízeno spálit a Jan Hus byl prohlášen za zatvrzelého kacíře. Byl proveden obřad zbavení kněžského úřadu, zbavení všech duchovenských práv, narušení tonzury, nasazení kacířské čepice. Popraviště mělo být za městskou branou na cestě k hradu Gottlieben. Hus cestou zpíval mariánskou i virgo dilectissima a přemlouval lid, že neučil bludům. Poté, co byl přivázán k hranici, přijel Zikmundův maršálek a nabídli Husovi z králova rozkazu odvolání, aby si zachoval život. Hus odmítl. a hranice byla zapálena. Hranice i s Husovými ostatky byla po upálení vhozena do řeky Rýna, aby si jeho přívrženci neudělali z hrobu poutní místo.

V 19. století začal být díky národnímu obrození vnímán jako jedna z velkých postav českých dějin.

Přidat komentář

* Jméno:
* E-mail: (Nebude zveřejněno)
   Web stránka: Url stránky s http://)
* Komentář:
Opište kód