Kategorie

Slevy

Nejprodávanější produkty

Výrobci

Novinky

PrestaShop

Duha, most mezi nebem a zemí?

Duha, most mezi nebem a zemí?

Duha je jedním s nejvíce okouzlujících jevu vyskytujícím se v přírodě. Dokáže fascinovat svou nenapodobitelnou nádherou snad každého z nás. Svou krásu odkryje však jen za určitých podmínek, a to jen na velice krátkou dobu. V dávných dobách si výskyt duby lidé vysvětlovali různým způsobem, duha byla pro některé národy znamením naděje a smíření, pro jiné zase symbolem démonických sil. V severské mytologii se kdysi věřilo, že je duha jakýmsi mostem mezi nebem a zemi, dosažitelný pouze dobrým nebo ctnostným. A dle Bible je duha jakýmsi symbolem božské dohody se Zemí o tom, že už nikdy nedojde ke zničující potopě.

O jedno z prvotních téměř vědeckých výkladu se pokusil už ve starověku řecký učenec Aristoteles (384 - 322 p.n.l.). Ten viděl duhu jako odraz slunečních paprsků na deštném mraku. První vědecké objasnění duhy na principech geometrické optiky prezentoval právě objevitel zákonu lomu světla francouzský učenec René Descartes (1596 - 1650).

Tak tedy, co je vlastně ta duha……

Duha vzniká při dešťové přeháňce, která je skoro u konce. Sice stále ještě prší, ale sluneční paprsky už ozařují kapky deště. V těchto dešťových kapkách dochází k lomu světla, k rozkladu a odrazu, a tak na opačné straně než svítí Slunce, můžeme sledovat duhu. Čím jsou kapky větší, tím je duha zářivější. Zabarvený zářivý oblouk, který sledujeme na deštivé obloze, představuje duhu, která je nápadná barevným zbarvením.

Světlo každé duhové barvy má odlišný index lomu a tedy paprsky vycházející z dešťových kapek se budou koncentrovat pro jednotlivé barvy v mírně odlišných úhlech, čímž se vysvětlují barevné pruhy v duze. Červené světlo se láme nejméně, fialové nejvíce, proto jsou krajními barvami duhy. Jas a zřetelnost barevných pásů se může značně měnit, ale pořadí barev zůstává stále stejné: nejvnitřnější je fialová a ta přechází postupně do různých odstínů modré, zelené, žluté a oranžové, až na vnějším okraji je červená.


Paprsky světla lze uvnitř kapky odrazit vícekrát a některé z nich budou i pozorovatelné jako sekundární (vedlejší) duha. Sekundární duhu můžeme sledovat na obloze výše, než se nachází primární duha. Sekundární duha má pořadí barev opačné oproti primární, protože vzniká na základě ještě jednoho odrazu, kde se pořadí barev obrací. Sekundární duha je díky tomuto navíc odrazu oproti primární duze slabší, protože při každém odrazu se "síla" světla zeslabuje.

Barvy duhy.

Možná vás už i napadlo spočítat, kolik že duha má barev. Kdo napočítal šest, počítal správně. Barevná škála směřuje od vnějšího okraje duhy směrem k vnitřnímu, a vždy ve stejném pořadí - červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá a fialová.

Běžně pozorujeme duhu jako oblouk. Jednou z nejhojnějších odpovědí na otázku proč má duha kruhový tvar, bývá odpověď: Neboť Země je kulatá. Možná by někdo odvětil: Protože je kulaté Slunce“. Tyto odpovědi však nejsou správně. Vždyť když pozorujeme duhu v malém vodopádu, sotva její tvar může ovlivnit tvar Země. Správnou odpovědí je, že duha má tvar kruhového oblouku, protože kapka vody má tvar koule. Paprsky světla dopadají na kapku nejen v jedné rovině, ale ve všech rovinách, proto vidíme duhu jako oblouk symetrický kolem osy, kam směřuje pozorovatelů stín vrhán Sluncem. Proto z vysokých kopců či z letadla je pozorovatelná duha jako uzavřený kruh.

V našem sortimentu naleznete kromě fialové, zelené, modré, bílé či hnědé i barvy přírodní. Nahlédněte proto k nám a najděte právě tu barvu, která je vám nejbližší. Tak si pojďte pohrát s barvami duhy a třeba se nechte hýčkat naručí našich pestrých houpacích sítí :-).

Mějte krásný den.

 

 

Přidat komentář

* Jméno:
* E-mail: (Nebude zveřejněno)
   Web stránka: Url stránky s http://)
* Komentář:
Opište kód