Kategorie

Slevy

Nejprodávanější produkty

Výrobci

Novinky

PrestaShop

Prastarý vánoční příběh.

Prastarý vánoční příběh.

Jímavý Vánoční příběh, o kterém si vyprávějí všichni věřící i nevěřící lidé na celé zemi. Anděle, děťátko v jesličkách a zářící kometa, která přiváděla pastýře a mudrce do města Betléma. Zde totiž mohli na vlastní oči uzřít děťátko, božího syna, v náručí své milující matky Marie. Do tohoto skromného místa mu nosili dary a klaněli se mu. Zajímavost je, že všichni byli natolik přesvědčeni, že právě toto miminko, je dlouho očekávaným dítětem Božím, které má spasit svět, že nepotřebovali žádné důkazy o identitě. Věděli naprosto přesně, za kým jdou.

Pojďte si i vy s námi oživit tento nádherný Vánoční příběh a trochu se snad i zamyslet nad smyslem Vánočních svátků, které každý zná jako svátky pokoje, klidu a míru, strávených v rodinném kruhu.

Prastarý vánoční příběh.

Začátek tohoto příběhu je vlastně starý jako lidstvo samo. Vždyť na narození Božího syna čekali už i starozákonní proroci. Tak začneme tedy od Marie, Ježíšovy matky. Marie byla určitě v té době velmi nádherná žena, která byla zaslíbená Josefovi, jenž byl mužem spravedlivým a živil se jako tesař. Jedné noci se Marii zjevil anděl, aby ji oznámil, že počne z Ducha svatého a porodí syna. Josef chtěl Marii však v tichosti propustit, poté co mu tato skutečnost byla jeho milovanou sdělená. Jedné noci se mu však zjevil anděl a pravil: „Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku, neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.“. Josef tedy andělovi uvěřil a vzal si Marii za svoji ženu.

V té době však vyšlo císařské nařízení o sčítání lidu. Josef s Marií se tedy vydali z Nazareta do Galileje, do Judska, do města Davidova s názvem Betlém, kde se měli zapsat. Když však přišli do Betléma, nemohli se nikde ubytovat, neboť v té době bylo prostě v Betlémě tak nějak plno. Nalezli tedy teplé místečko v chlévě. A té noci Marie porodila svého prvorozeného syna, zavinula je plenek a položila do jeslí. Místní pastýři pásli svoje ovečky pod širým nebem a právě této noci k nim přišel anděl, aby jim řekl: „Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí.“ Pastýři na nic nečekali a spěchali se narozenému Ježíši poklonit, a všem koho potkali, vyprávěli vše, co jim andělé řekli. Ježíšovo narození předpověděla rovněž zářící hvězda, která přivedla i mudrce z východu do Jeruzaléma, aby se mu mohli poklonit.

Nádherný příběh, souhlasíte? Takže jsou Vánoce v kostce vlastně jedny VELKÉ NAROZENINY, které jak již jsem uvedla v úvodu, oslavují všichni věřící i nevěřící lidé po celém světě. Ovzduší těchto svátků je jedinečné a snad ani ničím nenapodobitelné. Klid, pohoda a skutečnost, že si lidé mají v tento Vánoční čas tak nějak k sobě blíže, dokáže navodit jen duch Vánoc.

Tak, ať dorazí i do Vašich domovů.

Přejeme Vám krásné Vánoční svátky :-)

Váš Nábytek v kostce

Přidat komentář

* Jméno:
* E-mail: (Nebude zveřejněno)
   Web stránka: Url stránky s http://)
* Komentář:
Opište kód