Kategorie

Slevy

Nejprodávanější produkty

Výrobci

Novinky

PrestaShop

Zaniklá místa Česka – Karviná Doly - dříve Solca.

Zaniklá místa Česka – Karviná Doly - dříve Solca.

Věděli jste, že i na našem území jsou zaniklá města, obce či místa, na která se pamatují už jenom pamětníci? Místa, která se ztrácejí v proudu času a jen málo kdo by si dokázal představit, že právě zde se žil život jako každý jiný. Ulicemi se procházeli místní obyvatelé, z honosných zámků se rozléhala hudba, z luk a polí byl slyšet dětský smích. Dnes Vás chci pozvat do dávno zapomenutého města. Periférie s názvem Solca, dnes Karviná Doly, z jejíž původní podoby se dochoval už jen kostelík, který se vlivem důlního poddolování naklání. Kostel svatého Petra z Alkantary je jedinou vzpomínkou na fakt, že zde zhruba před 750 stálo město s takřka 20 000 obyvateli, které však následky důlních vlivů bylo jednou pro vždy smazáno z povrchu zemského.

Pojďme tedy do historie….

Místo s názvem Karviná Doly se nachází v jihozápadní části obce Karvina 2. Na tomto území stála původně zaniklá obec Solca. Už samotný název obce napovídá, že Karviná patřila od pradávna k výhradně zemědělským osadám. Z této skutečnosti pramení i samotný název obce. Lze ho totiž odvodit od karw – býk + koncovka - ina (označující místo k něčemu) v tomto případě tedy Karvinná - oblast určená k pasení krav.

Nejstarší historické písemnosti z roku 1268 se týkají převážně osady s názvem Solce, která byla známou díky těžbě soli. Je to vůbec nejstarší zmínka o území nynějšího města Karviné, proto město letos slaví 750 let svého trvání. Od poloviny 15. století jsou majiteli obce Kitlicové, kteří se brzy začali psát Karvinští z Karviny. Asi v 90. letech 16. století spravují ves Larischové ze Lhoty. A právě s jejich jménem jsou spjaty další dějiny obce a její rozkvět až do r. 1945 - celých 350 let. Larischové byli vlastníky nejen této obce, ale i několika dalších vsí a statků v okolí a zastávali významná postavení a funkce nejen u těšínského dvora, ale i ve Vídni. Značný vliv na rozkvět obce měl rok 1730, kdy byl majetek Larischů prohlášen za svobodné a samostatné panství stavovské, čímž že se karvinské panství dostalo pod pravomoc knížecí, a Karvinná se stává velmi důležitým centrem celé oblasti.

Karviná jako metropole spojena s těžbou uhlí.

Pokyn k vůbec prvnímu dolování uhlí v toto oblasti dal v roce 1776 Erdmann Florian Larisch. Dolování se však neujalo. Až od roku 1794 se doluje uhlí na území Karviné permanentně. Otevírají se další šachty a ráz města se mění. Do otevřených šachet přicházejí pracovní síly z blízkého i dalekého okolí. Zatímco mělo město počátkem 19. století 1000 obyvatel, má před první světovou válkou obyvatel 20 000. Z malé vesnice se tak Karviná stává městem s velkým významem, vlastní radnicí, náměstím i kostelem. Malý kostelík sv. Petra z Alkantary přestal počtu věřících stačit, tudíž byl vystavěn velký kostel sv. Jindřicha. Nechyběly školy, pivovar, hotel, hospody a obchody.

Ve 30. letech se vliv těžby uhlí začal značně podepisovat na vzhledu města. Terén následkem půdního poddolování začal prudce klesat. A praskající domy byly důsledkem toho, že se začalo uvažovat o sjednocení s okolními obcemi. V roce 1949 se díky sloučení Fryštátu, Darkova, Ráje a Starého Města stává město s názvem Karviná. V dobách komunistického režimu se těžký průmysl stává prioritou a zástavba staré Karviné je obětována těžbě uhlí. Obyvatelstvo se musí přesídlit na nová sídliště a území je navždy srovnáno se zemí. Mezi zdemolovanými objekty byl i jíž zmiňovaný nový kostel sv. Jindřicha a v neposlední řadě také i největší zámek těšínského Slezska - zámek Solca i s rodinnou hrobkou Larisch-Mönnichenů. Jelikož je jen velmi málo dokladů, kde se přesně nacházel rozsáhlý zámek Larisch-Mönischů, nedá se jeho přesnou pozici stanovit. Je však jisté, že v místech kde dříve stávalo Larisch-Mönnichen impérium, se dnes nachází pouze odkaliště Pilňok. Ze zámeckého areálu však zbyly pouze sloupy zadní brány a boční opory schodiště. Ale o tom příště…

Mějte krásný den

Váš nábytek v kostce

Přidat komentář

* Jméno:
* E-mail: (Nebude zveřejněno)
   Web stránka: Url stránky s http://)
* Komentář:
Opište kód