Kategorie

Slevy

Nejprodávanější produkty

Výrobci

Novinky

PrestaShop

6.12. – Svátek svatého Mikuláše.

6.12. – Svátek svatého Mikuláše.

Muž s dlouhými bílými vousy,oblečen povětšinou do červeného pláště, na hlavě biskupskou mitrou a v ruce biskupskou berlu. Takto bývá v našich končinách znázorňován svatý Mikuláš, který každoročně na podvečer 5.12. navštěvuje naše domovy. Na tento den se těší všechny děti a netrpělivě čekají, kdy i u jejich dveří zazvoní Mikuláš společně s hodnými anděly a zlobivými čerty, které mají údajně odnášet neposlišné děti do pekla. Těm hodným dětem pak Mikuláš nadělí balíčky plné laskomin a ovoce.

Ale kdo byl vlastně Mikuláš?

Svatý Mikuláš se narodil údajně kolem roku 280 ve městě Patara v římské provincii Asii, do řecké křesťanské rodiny. Jelikož se později stal patronem všech rybářů a námořníků, je pravděpodobné, že by mohl být původním povoláním rybář či námořník, anebo že se jeho rodina živila obchodem s rybami. Vedl velmi zbožný život a po smrti svého otce měl údajně svoje dědictví rozdávat chudým. V té době však už ale byl uznávaným knězem či biskupem v Myře v Lykii, rozsáhle aktivním v oblasti dobročinnosti. Již během svého života byl velmi oblíbený mezi lidmi, proslul štědrostí k potřebným, byl ochránce víry před pohanstvím a zastánce křivě obviněných.

  

Mikuláš byl velmi zaníceným zastáncem víry a bojovníkem proti ariánství a pohanství. Je mu přikládána zkáza několika pohanských chrámů. Současně se též patrně zasazoval o spravedlivý přístup k cizincům a dohlížel na spravedlivý chod soudů. Pravděpodobně moudře, neboť se stal známým též jako ochránce nespravedlivě obviněných. V době pronásledování křesťanů byl patrně vězněn. Mikuláš z Myry zemřel údajně 6. prosince v rozmezí let 345-352. Pohřben byl původně v Myře, avšak v 11. století, kdy se Byzantská říše potácela pod útoky četných nájezdníků, stala se Malá Asie součástí islámského světa. Pád Mikulášova hrobu do rukou muslimů vyburcoval italské námořníky natolik, že roku 1087 Myru přepadli a ostatky odvezli do Bari. Stejně jako všichni světci z jeho doby nebyl sv. Mikuláš z Myry nikdy oficiálně prohlášen za svatého. Jeho uctívání se prostě stalo součástí víry různých vrstev a pozvolna se rozšiřovalo. Na světě jsou desetitisíce kostelů zasvěcených právě svatému Mikuláši, mimo jiné např. Basilica di San Nicola v Bari, kde jsou uchovávány jeho ostatky.

Proč se naděluje Mikulášská nadílka?

Tento zvyk má údajně podstatu přibližně v 10. století. Vznikl údajně při chlapeckých biskupských hrách, které se držely v Porýní na klášterních školách. Během her jeden ze žáků nesl berlu, kterou přebíral funkci představeného kláštera a po jeden den v roce v zastoupení svatého Mikuláše byl pánem školy. Ve třináctém století byl tento svátek posunut na den svatého Mikuláše a ještě později byla vymyšlena hra, ve které čeledín naděloval dětem dárky. Čeledín jménem Ruprecht měl děti odměňovat, ale i pokárat zároveň, a tak se k Mikulášovi postupně připojila postava čerta a anděla.

Proč se dává Mikulášská nadílka právě do punčochy?

Podle pověsti měl údajně sv. Mikuláš obdarovat tři dívky z velmi zadlužené rodiny, které neměly na věno. Každé dívce hodil pytlíček se zlaťáky jedné noci oknem, ale potají, aby ho nikdo nespatřil. Třetí dívce však pytlíček spadl přímo do zavěšené punčochy, v níž dívka ráno našla překvapení v podobě vytouženého věna.

A tak do dnešního dne chodí Mikuláš společně s anděly a rozdávají dárky, zatímco se čertiska starají o jakési symbolické strašení zlobivých dětí. Však ne vždy byl Mikuláš v doprovodu andělů a čertů. Někdy chodil s Mikulášem třeba i místní strážník.

Takže v kostce je Mikuláš jakousi přípravou na Vánoce, kdy se nerozdávají příliš cenné a trvalé dary, ale spíše jen nějaké laskominy nebo malé dárky pro radost.

Přejeme krásný den :-)

Přidat komentář

* Jméno:
* E-mail: (Nebude zveřejněno)
   Web stránka: Url stránky s http://)
* Komentář:
Opište kód